Energiek in pompen!

Waterberging Talmazone, Breda

In opdracht van Gemeente Breda: Aan de zuid-westzijde van de stad Breda ligt het woongebied Talmazone. Binnen Talmazone is een waterpartij gerealiseerd. Deze waterpartij heeft naast een esthetische functie ook een functie als retentievoorziening van hemelwater, afkomstig uit de Talmazone en de aangrenzende wijk Heuvel. De waterpartij Talmazone bergt het hemelwater tijdelijk en het water wordt vervolgens gecontroleerd afgevoerd naar de aanliggende watergangen.

Van der Arend installaties heeft het inlaat- en uitlaatgemaal geïnstalleerd alsmede het rioolgemaal. Voor deze pompinstallaties zijn twee besturingskasten geplaatst, uitgerust met de nieuwe locatiemonitoren fabricaat TMX, type LMX800, welke zorgen voor de gebiedsregeling en de communicatie voor meldingen en alarmen. De complete installatie is na oplevering overgedragen aan het Waterschap Brabantse Delta.

Talmazone
Talmazone
Talmazone
Talmazone