Energiek in pompen!

Renovatie tunnelgemaal Botlektunnel

CS- A15 V.O.F.

De A15 is een belangrijke verbinding tussen het uitbreidende Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. Rijkswaterstaat verbreedt deze A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein om de files terug te dringen. De werkzaamheden worden door het consortium A-Lanes A15 uitgevoerd. A-Lanes A15 is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton.
A-Lanes A15 vindt, voor de specialistische tunneltechnische en verkeerstechnische installaties, een belangrijke partner in Croon Elektrotechniek en Strabag, samen in de vof CS-A15.
Een van de onderdelen van dit project betreft de verbreding van het traject en de bouw van een nieuwe Botlekbrug nabij de Botlektunnel.

Van der Arend

Ten behoeve van de Botlektunnel is er een tunnelgemaal met drie pompen. De schakelkast met de besturing staat naast de tunnel in een betonnen behuizing. Voor het aanleggen van een nieuwe weg naar de nieuwe Botlekbrug is deze behuizing in juni 2013 aangepast. In opdracht van CS-A15 V.O.F. heeft Van der Arend de schakelkast gedemonteerd en in de werkplaats aangepast. Tijdens deze werkzaamheden zijn er tijdelijk noodstroomaggregaten neergezet voor de stroomvoorziening van de pompinstallatie. Half juni 2013 is de besturingskast weer teruggeplaatst en is de installatie weer bedrijfsklaar opgeleverd.

Botlektunnel
Botlektunnel besturing
Botlektunnel pompinstallatie
aanleg viaduct