Energiek in pompen!

Meetnet riooloverstorten

Begin 2007 heeft Van der Arend Installaties in opdracht van Gemeente Westland een compleet meetnet voor riooloverstorten geïnstalleerd. De meet- en registratie apparatuur draagt bij aan het inzichtelijk maken van het functioneren van het rioolstelsel binnen Gemeente Westland. De data wordt voor de gebruiker beschikbaar gesteld en gevisualiseerd middels de Internet applicatie TMX-Net. Het betreft 46 overstortlocaties, 9 regenmeters en 1 (overstort)monsternamekast.

De werkzaamheden betroffen het leveren, in de put installeren of op het dak plaatsen compleet met het in bedrijf stellen van het meetnet. Alle locaties functioneren stand-alone en zijn batterij gevoed. De geregistreerde data wordt middels SMS naar de hoofdpost verzonden.

Meetopstelling neerslagmeter
Meetopstelling neerslagmeter
Meetopstelling neerslagmeter
Meetopstelling neerslagmeter