Energiek in pompen!

Hoogheemraadschap van Delfland, Boostergemaal Delft

Hoogheemraadschap Van Delfland

Met de aanleg van het nieuw te bouwen grondwater gemaal wordt voldaan aan de afspraken tussen DSM en de betrokken overheden om de bestaande onttrekking van DSM over te nemen en voorlopig te continueren. Het abrupt stoppen van de onttrekking van 1200 m³/uur zou kunnen leiden tot grondwateroverlast en destabilisatie van kades in het gebied die binnen de invloedsfeer van de onttrekking liggen. De aanleg van het grondwater gemaal gecombineerd met de aanleg van 14 stuks nieuwe bronnen zorgt voor de randvoorwaarden om de onttrekking op een veilige en gefaseerde manier te continueren en eventueel af te bouwen.

Het grondwatergemaal is een gevolg van de overeenkomst die is afgesloten tussen DSM, de provincie Zuid Holland, de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Van der Arend

De opdracht betreft de schakel- en verdeelinrichting, de meet- en regelinstallaties, licht- en krachtinstallatie en de (telemetrie)besturingstechnische installatie van het gemaal. Tevens het leveren en aansluiten van de bekabeling t.b.v. het puttenveld.