Energiek in pompen!

Hoogheemraadschap van Delfland, automatiseren stuwen en gemalen

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft in nauwe samenwerking met Van der Arend Installaties 50 peil regulerende kunstwerken geautomatiseerd. Van der Arend heeft in de periode half 2009 t/m eind 2010 de elektrotechnische werken uitgevoerd:

  • Het leveren, plaatsen en aansluiten van de ruim 50 besturingskasten.
  • Het leveren, plaatsen en aansluiten van niveaumetingen nabij elk kunstwerk.
  • Het aansluiten van de verstelaandrijvingen van de kunstwerken.
  • Aardingsinstallatie en potentiaalvereffening.
Stuw