Energiek in pompen!

Renovatie gemaal SVOW, Monster

In december 2015 heeft Van der Arend in opdracht van Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) een gemaal aan de Meloenlaan te Monster geheel gerenoveerd. Met dit gemaal wordt drainagewater afkomstig van vele tuinbouwbedrijven in de wijde omgeving afgevoerd naar een boezemgemaal van het Hoogheemraadschap van Delfland waarna het afgevoerd wordt naar de Noordzee.

Het leidingwerk in de put, het toegangsluik en de besturingskast inclusief buitenkast zijn geheel vervangen.

De uitvoering van de werkzaamheden in de put moesten in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd worden omdat gehaal stopzetten van de wateraanvoer naar de kelder niet mogelijk was en tijdens de ombouw het water per zuigwagen afgevoerd moest worden. Deze werkzaamheden zijn uiteindelijk binnen 8 uur uitgevoerd.

 

Nieuwe situatie
Nieuw leidingwerk
Nieuw luik