Energiek in pompen!

Fietstunnel 'Poelzone' te Monster

Fietstunnel te Monster gemeente Westland

In de Poelzone nabij de Druiventuin te Monster is de aanleg van een fietsverbinding tussen Monster en ’s-Gravenzande voorzien. De recreatieve verbinding wordt gevormd door een vrijliggend regionaal fietspad tussen de woningbouwlocaties Duingeest te Monster en Het Nieuwe Water te ’s-Gravenzande. Het fietspad moet de N211 ongelijkvloers kruisen nabij Duingeest te Monster. Hiervoor is een fietstunnel voorzien.

Van der Arend Installaties

In opdracht van Van Boekel zal Van der Arend in het voorjaar van 2015 de complete pompinstallatie installeren t.b.v. de fietstunnel. In de voorbereiding van dit gehele project zijn wij betrokken geweest bij het ontwerp en de dimensionering van deze pompinstallatie. De installatie bestaat uit een betonnen pompput van ca. 6 meter diep naast de tunnel. Hierin worden twee vuilwaterpompen aangebracht die het regenwater afvoeren naar het naastgelegen oppervlakte water. Voor de besturing van het gemaal zal naast de pompput een kast geinstalleerd worden. De installatie wordt voor meldingen aangesloten op het centrale gemalensysteem van Gemeente Westland.

Fietstunnel de poelzone
opafrit fietstunnel de poelzone
Druiventuin de poelzone