Energiek in pompen!

Laatste nieuws

Bij Nizo in Ede is een pompset geïnstalleerd t.b.v. drinkwatervoorziening kantoor en laboratorium :

Nizo drukverhogingsset

In het traject A4, Schiedam-Delft verzorgt Van der Arend de storingsdienst en onderhoudswerkzaamheden uit voor de 6 drainagemalen.

Tijdens de nachtafsluiting is in samenwerking met Rijkswaterstaat in de nacht van 18 juni de pompinstallaties compleet met de elektrotechnische installaties weer geïnspecteerd.

Inspectie A4 Inspectie A4 Inspectie A4

In december 2015 heeft Van der Arend in opdracht van Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) een gemaal aan de Meloenlaan te Monster geheel gerenoveerd. Met dit gemaal wordt drainagewater afkomstig van vele tuinbouwbedrijven in de wijde omgeving afgevoerd naar een boezemgemaal van het Hoogheemraadschap van Delfland waarna het afgevoerd wordt naar de Noordzee.

Nieuwe situatie Nieuw leidingwerk Nieuw luik

Ultra low power en compact, dat maakt de nieuwe modemlogger TSX100 ideaal voor meten en bewaken van waterniveaus op alle mogelijke plaatsen. Dankzij het interne GPRS modem en batterijvoeding is de TSX100 een complete en betrouwbare oplossing. De bijbehorende drukopnemer is voorzien van barometer– en temperatuurcompensatie.

Sinds oktober 2015 is ons bedrijfin het bezit van het Getuigschrift van Erkenning in de klasse en categorie 2N2 en staat hiermee ingeschreven op de lijst van erkende aannemers in België. Van der Arend kan hiermee als erkend installateur werken in België uitvoeren die zijn aanbesteed waarop de wet betreffende overheidsopdrachten van toepassing is.

Erkenning van Aannemers van werken in België

Wat is Alpe d'HuZes

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot maximaal 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke opgave.

Kwintiet4life Alpe d'HuZes

Pages